Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie”

 Przedmiotem zamówienia jest przestawienie ogrodzenia z siatki oraz odtworzenie rowu przy drodze gminnej.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót. 

 

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie.

            Oferty należy składać do 15.06.2018r do godz. 1200 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia  przekazania  placu budowy. 

Zakończenie realizacji  zamówienia – 31 lipca  2018r.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Brody
Data utworzenia:2018-06-07
Data publikacji:2018-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Bidziński
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Bidziński
Liczba odwiedzin:249