Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Brody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2018

ZAWIADOMIENIE

W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach zadania pt. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Starachowickiego" informuje się, że na terenie Gminy Brody w obrębach:

Adamów, Bór Kunowski, Brody, Budy Brodzkie, Dziurów, Jabłonna, Krynki, Kuczów, Lipie, Lubienia, Młynek, Ruda, Rudnik, Staw Kunowski, Styków

odbywa się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

w terminie od 5 marca 2018r. do 31 maja 2018r.

Taksację prowadzi TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa.

Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.).

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Gminy o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze      Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Brody
Data utworzenia:2018-03-19
Data publikacji:2018-03-19
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Miśkiewicz
Liczba odwiedzin:301