Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2017

Telefon: (41) 271-12-31 wew. 217

Faks (41) 271-19-78
E-mail: srodowisko(at)brody.info.pl

Zadania zespołu:

 1. Opracowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Brody na poszczególne lata.
 2. Opracowanie Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Brody.
 3. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami.
 4. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 6. Realizacja przepisów z zakresu ochrony zwierząt
 7. Opiniowanie wniosków z zakresu koncesji na poszukiwanie, wydobywanie kopalin pospolitych.
 8. Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci.
 9. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem Zalewu Brodzkiego i terenów przyległych.
 10. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 11. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach dotyczących wniosków, wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.
 12. Organizacja i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
 13. Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykacja należnej opłaty.
 14. Przygotowywanie specyfikacji oraz zapytań ofertowych w tym umów w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 15. Monitoring i analiza informacji źródeł Opracowywanie i nadzorowanie tworzenia Gminnego programu rewitalizacji.
 16. Prowadzenie spraw związanych z OSP oraz współdziałanie z organizacjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 17. W zakresie ust. 17 realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 18. Opiniowanie projektów prac geologicznych.
 19. Budowanie wizerunku Gminy poprzez eksponowanie walorów Zalewu Brodzkiego oraz terenów przyległych.
 20. Edukacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnej, i pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Brodach.
Data utworzenia:2017-12-27
Data publikacji:2017-12-27
Osoba sporządzająca dokument:Łukasz Wzorek
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Wzorek
Liczba odwiedzin:672