Artykuły w archiwum

Filtr 

 • Adam Woźniak - Kierownik ZOEAS w Brodach.

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Agnieszka Jarocha

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. Artykuł dostępny także na archiwalnej stronie BIP: TUTAJ ...
 • Andrzej Popis

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Andrzej Przygoda - Wójt Gminy Brody

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Anna Wujcikowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Barbara Lipa - były Sekretarz Gminy Brody

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej.  ...
 • Bogusława Gębura

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Dariusz Krzewski

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Ewa Sałek

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Halina Jankowicz

    Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. Artykuł dostępny także na archiwalnej stronie BIP: TUTAJ ...
 • Ignacy Cymerys

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Irena Pryciak - Dyrektor Gimnazjum w Krynkach

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. Artykuł dostępny także na archiwalnej stronie BIP: TUTAJ...
 • Jarosław Pastuszka

    Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. Artykuł dostępny także na archiwalnej stronie BIP: TUTAJ   ...
 • Jerzy Stąporek - Przewodniczący Rady Gminy

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Krystyna Łęcka

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Krzysztof Gębura

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Maria Filipowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Skład Rady Gminy - kadencja 2006-2010

    Skład Rady Gminy Brody Kadencja 2006-2010               Jerzy Stąporek Przewodniczący Rady Gminy w Brodach (41) 271-13-72 wew. 229 Pokój Nr. 101             Agnieszka Jarocha Wiceprzewodnicz...
 • Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014

    Skład Rady Gminy w Brodach. Kadencja 2010-2014r.               Jerzy Stąporek Przewodniczący Rady Gminy w Brodach (41) 271-13-72 wew. 229 Pokój Nr. 101             Ewa Fogiel Wiceprzewodnicz...
 • Sołtysi kadencji 2007 - 2011

  WYKAZ SOŁTYSÓW W GMINIE BRODY Kadencja 2007-2011   Imię i nazwisko Sołectwo Lech Suswał  Adamów Maria Jagieła  Brody Tadeusz Ma...