Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy i remontu dróg gminnych

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku od nieruchomości

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku od nieruchomości

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku leśnego

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku leśnego

Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku rolnego

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja i deklaracja wraz z załącznikami dotycząca podatku rolnego

ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019

ZARZĄDZENIE Nr104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 25.07.2019

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 W ÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 23 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 22.07.2019r

ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 22.07.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 22.07.2019r

ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 99 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 16 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 lipca 2019 roku

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 lipca 2019 roku w spawie powołania Komisji Przetargowej

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 9 lipca 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 96 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 09 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 96 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w
Brodach oraz określenia regulaminu konkursu

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 96 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 09 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 95 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 8 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 95 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie okresowego skrócenia czasu pracy w UG Brody

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 95 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 8 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 94 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 08 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 94 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2009 Wójta Gminy Brody z dn. 5 czerwca 2009r. w
sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 94 /2019 Wójta Gminy Brody z dnia 08 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2019 r.

Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07. 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat oraz zwolnień z odpłatności za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych będących
własnością Gminy Brody.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 01.07.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr92/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr92/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2019 rok
i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr92/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr91/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr91/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr91/2019 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2019 r.

Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Wykonanie wiaty rekreacyjnej
o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia”.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 • Wykonanie wiaty w miejscowości Brody o wymiarach min 5 x 3 m, wysokości w szczycie max. 4m, dach dwuspadowy.
 • słupy drewniane o przekroju 0,15x0,15 m, płatew o przekroju 0,15 x 0,18 m, krokwie
  o przekroju 0,06x0,14 m,
 • wykonanie deskowania dachu i ściany tylnej
 • wykonanie stóp fundamentowych betonowych o wymiarach 0,3x0,3x0,7 m
 • wykonanie stołu i 2 ławek o dł. min. 2,7m.
 • grill betonowy (typu ogrodowy) z ruchomym rusztem – przykładowy rysunek poniżej
20 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z grillem betonowym w miejscowości Lubienia

Sesja NrVII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lipca 2019 roku

20 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Sesja NrVII/19 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lipca 2019 roku

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 na działce numer ewidencyjny 1062/1 ul. Henryk w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 na działce numer ewidencyjny 1062/1 ul. Henryk w miejscowości Lubienia, gmina Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowany przez Pana Kamila Cieślę.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Brody

/-/ Jan Kosiela

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na:

 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach,

 • Tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie,

 • Stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

 

8 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Sprawozdania Finansowe za 2019 rok II kwartał

6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdania Finansowe za 2019 rok II kwartał