Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

26 listopada 2020
Czytaj więcej o: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Obwieszczenie

25 listopada 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie

Zarządzenie Nr 219/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 219/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.11.2020 r. w sprawie przyjęcia planu zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Brody.

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 219/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 09.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 218/2020 Wójta Gminy BRody z dnia 04.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 218/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 218/2020 Wójta Gminy BRody z dnia 04.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r.

Marcin Góźdź - Sekretarz Gminy Brody

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Marcin Góźdź - Sekretarz Gminy Brody

Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r. w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.10.2020 r. w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 04.11.2020 r.

Zarzadzenie Nr 213/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 213/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarzadzenie Nr 213/1/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.13.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. dalej zwana kpa), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. dalej zwana ooś),

Wójt Gminy Brody

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Znak: ZOŚ.6220.13.2020

Zarządzenie Nr 212/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 212/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 212/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 30.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 210/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 210/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brodach.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 210/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 209/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 209/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku sołectwa Rudnik złożonego w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego n a rok 2020.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 209/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 27.10.2020 r.

Zarządzenie 208/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.10 2020 r.

Zarządzenie Nr 208/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie 208/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.10 2020 r.

Zarządzenie Nr 207/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 207/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 207/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 26.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 206/2020 Wójta Gmint Brody z dnia 23.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 206/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 206/2020 Wójta Gmint Brody z dnia 23.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2020 r.

Zarządzenia Nr 205/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 23.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Brody na 2020 rok i zatwierdzenia planu finansowego po dokonanych zmianach.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 203/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 203/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 203/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 22.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.10.2020 r.

Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.10.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 06.11.2013 r.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 20.10.2020 r.