Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sesja NrVI/18 z dnia 25 maja 2018 roku

15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Sesja NrVI/18 z dnia 25 maja 2018 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2018 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

12 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności adres: Al. 3-go Maja 73 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (KRS: 0000035605); na realizację zadania pod nazwą: „Pomoc społeczna poprzez pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Brody”. Do dnia 20 czerwca 2018r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

12 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

WÓJT GMINY BRODY
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
 (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)
O G Ł A S Z A
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej
11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów”

8 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Dziurów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Brody

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 788),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Brody

od dnia 08.06.2018 do dnia 07.08.2018 r.,    

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 202, piętro II, w godzinach pracy Urzędu (pon. 8:00 – 16:00, wt. - pt. 7:15 – 15:15).

8 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Brody

Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie”

7 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Przebudowa ogrodzenia wraz z odtworzeniem rowu przy ul. Podłaziska w miejscowości Lipie

Iwona Frolovs - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Iwona Frolovs - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu

Krystyna Łęcka - GOPS - starszy pracownik socjalny

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Krystyna Łęcka - GOPS - starszy pracownik socjalny

Beata Szustak - GOPS - pracownik socjalny

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Beata Szustak - GOPS - pracownik socjalny

Anna Stachuczy - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Anna Stachuczy - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

Barbara Prokop - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Barbara Prokop - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.

Ewa Stawiarska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Ewa Stawiarska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie

Grzegorz Księżak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Grzegorz Księżak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynkach

Halina Turek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Halina Turek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

Martyna Kutera - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Martyna Kutera - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Nina Milanowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodach

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Nina Milanowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodach

Sławomir Leśniewski - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Sławomir Leśniewski - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni

Teresa Szymczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Adamowie.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Teresa Szymczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Adamowie.

Tomasz Margula - Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Tomasz Margula - Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody